Gréckokatolícka církev
farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Košice - Nad jazerom

Kontakt:  email: farnost.nad-jazerom@grkatke.sk

Novinky

 Čo sa pripravuje v našej farnosti

Fotogaléria


Fotogaléria

Články


Aktuálne (21)
Archív (14)
ZAMYSLENIE (2)

 

 

 

 

 

   

 

 

PODPORTE NÁS!

 

 

tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska
Pútnický víkend osvieži programovú ponuku Rádia LUMEN

Nových docentov získa Bohoslovecká fakulta vďaka online habilitáciám 

Nitriansky biskup Judák povedie modlitbu vo vysielaní Rádia Mária

Kňazský seminár sv. Gorazda pod Zoborom pozýva na štúdium teológie

Kresťanskí podnikatelia sa duchovne spojili na svätej omši Rádia LUMEN

Hovorca KBS: Katolícki kňazi pôsobia prakticky vo všetkých nemocniciach

Novým riaditeľom Nemocnice Milosrdných bratov sa stal Mário Mikloši

V nedeľu vyšla nová aktualizácia mobilnej aplikácie projektu Časoslov

Kňazi pomáhajú aj na Covid oddeleniach Ľubovnianskej nemocnice

Noví držitelia Ceny Jozefa Búdu - Juraj Feník a Jozef Heriban, in memoriam

 Zo zahraničia


Medzi novými členmi Pápežskej biblickej komisie je Blažej Štrba zo Slovenska

V Ríme vyvrcholí Týždeň modlitby za jednotu ekumenickými vešperami

Etiópski biskupi požadujú otvorenie humanitárneho koridoru

Kresťanské dedičstvo v Turecku potrebuje záchranu

Dva roky väzenia v púšti medzi Nigerom a Mali strávil kňaz P. Maccalli

Pokračuje spolupráca kresťanov na poli dialógu s inými náboženstvami

Latinská Amerika začala prípravu na kontinentálne cirkevné zhromaždenie

Katolícki novinári v Nemecku varujú pred „tlakmi šetriť“ v médiách

Výzvy pápeža Františka v Nedeľu Božieho slova: Čas nášho obrátenia

Boh je blízko: Homília Svätého Otca na Nedeľu Božieho slova

Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia, text, v ktorom sa píše „LROO R 欢 ጠS ZAČALI SME PRÍPRAVU NA VELKÝ PÃST. TEJTO DOBE TO BUDE VELMI DÃLEŽITY ČAS. VNÍMAME STÁLE VIAC, AKO JE POTREBNÉ ZMENIT MYSLENIE o BOHU o ČLOVEKU. PRETO JE ČAS VELKÉHO PÔSTU A JEHO SPRÁVNE POCHOPENIE PRE NÁS VTEJTO DOBE VELMI VÝZNAMNÉ. VELKÝ PÃST JE CESTA K PASCHE, CESTAK PRECHODU OD STARÉHO KNOVÉMU... poirpesl www.pokrov.sk“

 Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „FARNOST GRÉCKOKATOLICKA NADJAZEROM OD1. 1. 2021 PLATÍ ZÁKAZVEREJNYCH ZÁKAZ BOHOSLUŽIEB SV. LITURGIE VNAŠOM CHRÁME SÚ SLÚŽENÉ KAŻDY DEN TAK, AKO BOLI ZAPÍSANÉ. CHRÁMJEOTVORENY PONDELOK PIATOK 16.00 17.00 SOBOTA 19.30 20.30 NEDELA 14.00 14.00-15.00 00 Sledujte Poriadok bohoslužieb oznamy na: Webstranke www.pokrov.sk acebook profile Gkc Kosice Jazero Smevám o.Vladimír Varga 0911711217 o.MichalVasil 0911811293 Zaopatrovanie chorych nemocniciach: 0. Ján Marton 0904738039“
  

Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „HRAMOTY 2021 HRAMOTA JELITURGICKÁ SPOMIENKA ΝΑ ZOSNULYCH, KED SA KÃAZ PRI PANYCHÍDE MODLÍAJ MENOVITE ZA HRAMOTY ZOMRELYCH JEDNOTLIVYCH RODÍN FARNOSTI. HRAMOTY SVOJICH RODÍNSI MÃŽETE DAT ZAPÍSAT TELEFONICKY NA 0911711217, ALEBO OSOBNE V DÃOCH: PONDELOK PIATOK 16.00-17.00 16.00- NEDELA 15.00 ALEBO EMAILOM NA farnost.nadjazerom@grkatke.sk @grkatke.sk pokrov.s FOSROVSR“

 

ONLINE SV. LITURGIA

31.1.2021 o 10.30 TU 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

EKONOMICKY JE ŤAŽKO VŠETKÝM,

ALE V BOHU TO MOŽEME PREKONAŤ.

AK VÁM TO SITUÁCIA DOVOĽUJE,

PROSÍME O VAŠE MILODARY PRE CHRÁM A FARNOSŤ:

SK29 0900 0000 0000 8212 8023

 ĎAKUJEME !

 

 

Oznamy

 Čas bez chrámu

Autor:w
 “Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst
celý článok

 Čo máme robiť?

Autor:o. Vladimír Varga
  Sláva Isusu Christu!   Milovaní veriaci Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Po polroku nadi&scaro
celý článok

 „Poďte za mnou, urobím z vás rybárov ľudí.“

Autor:w
Dnešná nedeľa je na začiatku cyklu nedieľ po sviatku Zostúpenia Sv. Ducha. A evanjelium tejto nedele nás posúva na začiatok verejného účinkovania Ježiša Krista, k momentu povolania prvých apoštolov. Je zaujímavé, že Ježiš na začiatku budovania svojho spoločenstva, s ktorým chce zahájiť Božie krá
celý článok

 Nemám človeka

Autor:w
 Slávime tretiu nedeľu po Pasche, ktorá je tematicky zameraná na evanjelium tohto dňa, ktoré nám už nehovorí o vzkriesení Ježiša priamo, ale nepriamo poukazuje na jeho Božskú moc, ktorá sa prejavuje víťazstvom, v tomto prípade nad chorobou. Choroba a strach z choroby sprevádza ľudstvo už od sp&a
celý článok

 Modlitba za novú evanjelizáciu

Autor:w
Modlitba za novú evanjelizáciu Ježišu, jediný Pastier svojho stáda, Ty, ktorý si nás všetkých povolal stať sa rybármi ľudí, uschopni nás k poslaniu, ktoré si nám zveril. Učiň nás pozorný
celý článok

 Vyjdite!

Autor:o. Vladimír Varga
celý článok

 Príhovor na deň Paschy 2020

Autor:o. Vladimír Varga
 Milovaní veriaci Gréckokatolíckej farnosti v Košiciach – Nad jazerom. Boh vstal z mŕtvych! Boh nás oslobodil! Na začiatku židovskej paschálnej večere, najmladší člen rodiny sa opýta: „Prečo je táto noc iná, ako ostatné noci?“ Na túto otázku odpoved&aacu
celý článok

 Farská modlitba sv. ruženca cez Skype.

Autor:w
 A prečo neskúsiť vytvoriť komunitu, modliac sa v nedeľu s viacerými rodinami cez Skype či iný systém audio alebo video konferencie, využívajúc výhody modernej technológie? (Kardinál Farrell) Nainštalujte (spojazdníte) si Skype. Ak máte Skype nainštalovaný, kliknite na tento pl&aacu
celý článok

 "Poď na kávu"

Autor:
 
celý článok